Sunderkand Ramacaritamanasa

|| श्री सिद्धिविनायक नमो नमः ||
|| ॐ गं गणपतये नमः ||

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

SundarKand Radio

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्तः ।
(सुन्दरकाण्ड समाप्त)