Sunderkand Ramacaritamanasa

|| श्री सिद्धिविनायक नमो नमः || || ॐ गं गणपतये नमः || श्रीजानकीवल्लभो विजयते SundarKand Radio इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्तः । (सुन्दरकाण्ड समाप्त)